Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Pure met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Pure aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Pure bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Pure worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de klanten van Pure. Pure geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Pure garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten en andere privaatrechtelijke rechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Pure en/of de partijen waarmee Pure een overeenkomst voor het gebruik is aangegaan. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik en voor persoonlijk gebruik en/of het aanbrengen van verwijzingen van en naar de website van Pure, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure niet toegestaan.

MAAK AFSPRAAK!