Cookies

In artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is regelgeving opgenomen met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina’s. In het genoemde artikel staat in lid 1 vermeld: “Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens is het via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker, alleen toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker:

a. is voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, in ieder geval over de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en

b. daarvoor toestemming heeft verleend.”

In lid 4 van het genoemde artikel staat vermeld “Een handeling als bedoeld in het eerste lid, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of abonnee anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet bescherming persoonsgegevens”.

In artikel 1, onder b, van de Wet bescherming persoonsgegevens staat vermeld: “verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. “

Deze regelgeving heeft mede betrekking op uw privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom informeren wij u op deze pagina graag over dit onderwerp. We gebruiken uw informatie die we nodig zijn om u de producten en diensten aan te kunnen bieden en aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. We vinden het zeer belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn en we willen dan ook voldoen aan de gestelde eisen in de Nederlandse Wet. Onderstaand vindt u uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien u dat wenst, kunt afmelden voor cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, laptop, telefoon of tablet worden geplaatst wanneer u een website opent. Ze verzamelen informatie die noodzakelijk is om optimaal gebruik te kunnen maken van de website. Cookies zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Cookies van www.pure-online.nl zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Cookies op www.pure-online.nl

www.pure-online.nl gebruikt verschillende soorten cookies. Het gaat onder andere om het onthouden van de producten die u in een winkelmandje heeft geplaatst. Tevens kunnen ze de logingegevens van u onthouden zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen. Daarnaast worden de cookies gebruikt om de website zoveel als mogelijk is aan uw wensen aan te passen en kunnen we het gebruiken voor marketingdoeleinden. We kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan www.pure-online.nl, inclusief de pagina’s die u via www.pure-online.nl bekijkt, de links waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelt www.pure-online.nl bepaalde standaardinformatie van uw browser zoals het IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, via welk webadres u ons hebt gevonden, etc.. De cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de website. U kunt ervoor kiezen om de cookies niet te laten plaatsen, maar dit heeft tot gevolg dat u geen bestelling kunt plaatsen. U kunt als gebruiker op ieder moment cookies verwijderen of uitschalen via uw internetbrowser. Ga hiervoor naar uw internetbrowser en onder “Help” vindt u in de meeste browsers de informatie.

PAGE TAGGING

De website www.pure-online.nl maakt gebruik van ‘page tagging’. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Page tagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites. Page tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht en gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen. Wij verbieden het gebruik van page tags op onze website door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op www.pure-online.nl via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen.

MAAK AFSPRAAK!