PRIVACY

Via de website www.pure-online.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Pure Praktijk voor Huidverbetering en haar webshop Hannah Store By Pure Praktijk voor Huidverbetering en website www.pure-online.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Pure Praktijk voor Huidverbetering is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden doorgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  • NAW-gegevens
  •  Telefoonnummer
  •  Emailadres
  •  Betalingsgegevens

REGISTREREN

Om een bestelling te kunnen plaatsen dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij met u contact op kunnen nemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te kunnen geven van de bestellingen welke u bij ons heeft geplaatst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren, vragen wij u de volgende gegevens:

  • uw NAW-gegevens
  •  uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  •  uw betaalgegevens

CONTACTFORMULIER

Als u een contactformulier op de website invult of als u ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Bij het aangaan van een overeenkomst stemt u er mee in dat wij uw gegevens doorgeven aan onze partners die ook betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

BEZWAAR

U heeft het recht om bij Pure een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze gegevens onjuist, voor het doel onvolledig of niet relevant is of in strijd met de wet zijn verwerkt. U kunt hiervoor contact met Pure opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marktonderzoek en/of verkoopactiviteiten. U kunt het bezwaar richten aan Pure op het adres dat bij contact staat vermeld.

MAAK AFSPRAAK!